Zelfscan mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven

WAT?

UWV stelt subsidie beschikbaar voor onderzoek. Elke 2 jaar stelt UWV de subsidierondes vast via de Kennisagenda. In 2015 heeft UWV een subsidie beschikbaar gesteld aan Panteia voor een onderzoek naar de vraag aan welke voorwaarden arbeidsorganisaties moeten voldoen voor een goede match met werknemers met beperkingen. Panteia werkt hierbij samen met De Beleidsonderzoekers.

ONZE ROL?

Door middel van literatuuronderzoek en casestudies bij 20 bedrijven biedt het onderzoek inzicht in de elementen die bijdragen aan een goede match. Deze kennis is door de onderzoekers vertaald naar een zelfscan die werkgevers helpt om vast te stellen of de organisatie geschikt is voor een match met werknemers met een arbeidsbeperking of op welke wijze de organisatie geschikt te maken is. Het rapport is hier te downloaden. De zelfscan is voorjaar 2018 beschikbaar.

VOOR WIE?

Het rapport en de zelfscan zijn te gebruiken door werkgevers die van plan zijn om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Ook andere organisaties die hierbij een rol spelen, zoals gemeenten, jobcoaches en arbeidsmarktintermediairs kunnen de zelfscan gebruiken.