‘Professioneel Inhuren Externe Arbeid’ verschenen

Samen met Max Boodie, Rob de Laat en Paul Oldenburg heeft Peter Donker van Heel van De Beleidsonderzoekers gewerkt aan een herziene versie van een handboek over externe inhuur van arbeid.

Drie gelouterde zakenmannen en een beleidsonderzoeker hebben samen gewerkt aan hetzelfde onderwerp en dat ging prima. Samen hebben wij een begrippenkader ontwikkeld dat toegankelijk is voor de markt (inhurende organisaties en leveranciers) en de overheid. De hoop is dat politieke discussies tussen branche en overheid hiermee efficiënter kunnen worden gevoerd.

Het boek heeft als uitgangspunt dat kwaliteit en kosten bij externe inhuur hand en hand moeten gaan en geeft daarvoor zeer concrete handvatten. Het boek is bedoeld voor inhurende organisaties en voor beleidsmedewerkers die zich bezighouden met externe arbeid (uitzendwerk, payrolling, detacheren, tussenkomst en uitbesteding).

Het boek was managementboek van de maand december 2021 en is hier te verkrijgen. Een interview van twee van de auteurs over dit boek is hier te zien.

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter