Sonja

Sonja van der Kemp

Sonja is een ervaren onderzoeker die geïnteresseerd is in hoe beleid en organisaties werken. Ze combineert inhoudelijk kennis rond werk en gezondheid met expertise op het gebied van evaluaties, om inzichtelijk te maken of het beleid of organisaties werken zoals is beoogd en waarom dat zo is. Door het combineren van cijfers, kennis van experts en ervaringsverhalen wil ze bijdragen aan inzichten die onze klanten verder kunnen helpen bij de aanpak van maatschappelijke vraagstukken.

Achtergrond

Sonja werkt als senior onderzoeker bij De Beleidsonderzoekers. Ze studeerde Voeding en gezondheid aan Wageningen Universiteit, waarbij ze tijdens de studie de nadruk heeft gelegd op gedragswetenschappen. Daarna heeft ze zich toegelegd op het uitvoeren van beleidsonderzoek bij Research voor Beleid en Panteia. Daar voerde ze als onderzoeker en projectleider een groot aantal evaluatieve en verkennende onderzoeken uit, met zowel kwantitatieve als kwalitatieve methoden van onderzoek. Ze heeft met name veel ervaring in het uitvoeren van interviews met uiteenlopende doelgroepen. Haar ervaring en expertise ligt inhoudelijk vooral op het gebied van (het grensvlak tussen) werk, zorg en gezondheid, maar ook op aangrenzende terreinen als handhaving, onderwijs en arbeidsmarkt. Ze verdiept zich bovendien graag in nieuwe onderwerpen.

Expertise

  • Gezond en veilig werken
  • Re-integratie en participatie
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Snijvlak van werk, zorg en gezondheid
  • Kwalitatief onderzoek

De Beleidsonderzoekers

Bij De Beleidsonderzoekers combineert Sonja haar ervaring met beleidsonderzoek met een flinke dosis nieuwsgierigheid. Ze vindt het belangrijk dat haar onderzoeken leiden tot een inzichtelijk en toegankelijk eindresultaat.