Stelsel Gezond en Veilig Werken onderzocht

Op dit moment herijkt staatssecretaris Van Ark de visie op het arbeidsomstandighedenbeleid. Doel is te komen tot een Arbovisie 2040. Eén van de bronnen voor deze nieuwe visie is de evaluatie van de beleidsagenda over gezond en veilig werken uit 2012 door De Beleidsonderzoekers en Verwonderzoek. In de evaluatie concludeerden we dat de in de beleidsagenda genoemde maatregelen over het algemeen zijn uitgevoerd, maar de resultaten van die inspanningen op een aantal punten zijn achtergebleven.

Op 17 februari stuurde de staatssecretaris een brief over de evaluatie van de arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie 2040 naar de Tweede Kamer. Daarin beschreef zij de belangrijkste conclusies van het onderzoek dat De Beleidsonderzoekers en Verwonderzoek uitvoerden in 2019. Dit onderzoek moest onder andere input opleveren voor de beleidsdoorlichting van het artikel Arbeidsmarkt die in 2020 plaatsvindt. Centraal in het onderzoek stonden de volgende vragen:

  • welke activiteiten zijn uitgevoerd in het kader van gezond en veilig werken?
  • in hoeverre sloten de uitgevoerde activiteiten aan bij de beleidsagenda?
  • tot welke resultaten dit heeft geleid?

De Beleidsonderzoekers en Verwonderzoek concludeerden dat de in de beleidsagenda genoemde maatregelen over het algemeen zijn uitgevoerd. De resultaten van die inspanningen zijn op een aantal punten achtergebleven. Een verklaring hiervoor is het feit dat in de beleidsagenda vooral voornemens tot activiteiten zijn opgenomen, maar geen doelstellingen over het behalen van resultaat om daarmee de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Een andere verklaring is dat de overheid een kleine rol voor zichzelf zag weggelegd en ruim baan gaf aan werkgevers en werknemers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Deze ideologisch gemotiveerde rolopvatting van de overheid paste binnen de context van een grote bezuinigingsopgave. Het niveau van arbeidsomstandigheden is op hoofdlijnen stabiel gebleven.

De staatssecretaris beschrijft verder dat De Beleidsonderzoekers en Verwonderzoek interessante aanbevelingen doen voor een nieuwe beleidsagenda. Wij suggereerden bijvoorbeeld niet alleen in te zetten op zelfregulering en andere zachte instrumenten. Ook denken we dat het verstandig is een breder pakket aan interventies te hanteren en meer ambities te formuleren. De staatssecretaris wil onze suggesties meenemen bij het formuleren van een nieuwe visie op het arbeidsomstandighedenbeleid. In hoofdstuk 9 van het rapport zijn onze beschouwing en suggesties te vinden.

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam