Tag Archief van: focusgroepen

In het najaar van 2023 hebben wij onderzoek gedaan naar de relatie tussen vertrouwen en niet-gebruik van inkomensondersteunende maatregelen. Voor het onderzoek hebben we met 35 burgers in vijf focusgroepen gesproken over deze onderwerpen. Ook bevat dit onderzoek een kwantitatieve analyse, waarin we hebben onderzocht of de kenmerken van burgers met een laag vertrouwen in de Tweede Kamer als de kenmerken van burgers doe geen inkomensondersteuning ontvangen, maar daar wel recht op hebben.

Werkgevers die mensen uit specifieke doelgroepen in dienst nemen, kunnen recht hebben op loonkostenvoordelen (LKV). Uit een eerdere evaluatie van de loonkostenvoordelen bleek een hoog niet-gebruik van circa 80 procent. Dit vormde aanleiding voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om in kaart te brengen wat redenen voor niet-gebruik zijn en wat de kenmerken zijn van deze werkgevers.