Verbeteren van de zelfredzaamheid van inburgeraars

De combinatie van taallessen en andere activiteiten werkt goed voor inburgeraars die naar verwachting veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Dit blijkt uit een onderzoek onder zes gemeenten die meededen aan de pilot voor de zelfredzaamheidroute (Z-route).

De (hoofd)gemeenten Berg en Dal, Best, Enschede, Haarlem, Midden-Groningen en Velsen deden via de pilot ervaring op met het ontwikkelen en implementeren van de Z-route. Deze route is gericht op inburgeraars bij wie tijdens de intake wordt vastgesteld dat zij zeer veel moeite zullen hebben met het leren van de Nederlandse taal. Met de Z-route wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op (ten minste) A1-niveau, inburgering, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie.

De pilot Z-route is een sterk praktijkgericht programma waarin taallessen en maatschappelijke en participatieactiviteiten met elkaar verweven waren.

Aan het einde van de pilot hadden de deelnemers een klein beetje vooruitgang geboekt. Zo beheersen zij het Nederlands iets beter: bij de start beheersten de deelnemers het Nederlands gemiddeld op pre-A1-niveau, aan het einde van de pilot was dat A1-niveau. De gespreks-, spreek- en luistervaardigheid zijn daarbij meer verbeterd dan de schrijf- en leesvaardigheid. De zelfredzaamheid van de deelnemers is gedurende de pilot ook licht verbeterd. De deelnemers zijn na de Z-route geactiveerd en gemotiveerd om verder te leren.

De begeleidingsbehoefte van deze deelnemers is relatief groot. Die begeleiding is niet alleen nodig op het gebied van taal; deelnemers ervaren op veel leefgebieden knelpunten. Een vast aanspreekpunt vergroot de kans op een goed resultaat in de Z-route.

Het rapport is hier te vinden en de infographics hier en hier.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam