Wendbaarheid van werknemers in het mbo

Kunnen blijven reageren op de snelle veranderingen in de omgeving is een grote uitdaging voor het mbo. Op diverse fronten wordt gewerkt aan professionaliteit en responsiviteit. Op basis van onderzoek van ‘De Beleidsonderzoekers’ wil de MBO Raad de positie van de werknemers belichten.

Centraal in het onderzoek stond de vraag wat wendbaarheid van werknemers vraagt van het hr-beleid van scholen en in hoeverre onderdelen van deze veranderende visie op het werkgeverschap al in de praktijk worden gebracht. Het onderzoek maakt onderscheid tussen functiewendbaarheid (gericht op de ontwikkeling binnen de eigen functie), interne wendbaarheid (gericht op de ontwikkeling binnen de eigen organisatie) en externe wendbaarheid (gericht op ontwikkeling buiten de organisatie). Vooral op dat laatste onderdeel valt voor scholen dus nog winst te boeken. Het rapport is hier te vinden.

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter