Evaluatie Z-route en summerschool

Het is de bedoeling in 2021 een nieuwe Wet inburgering in te voeren. Daarom experimenteren zes gemeenten met een onderdeel uit deze wet. Het gaat om de Z-route, bedoeld voor inburgeraars van wie wordt vastgesteld dat zij veel moeite hebben om de Nederlandse taal te leren. De Beleidsonderzoekers evalueren de pilots Z-route. Voor geïnteresseerden organiseert SZW op 10 juli een summerschool over de resultaten van de pilot tot nu toe.

De Z-route is bedoeld om inburgeraars, die in het huidige stelsel vaak worden ontheven van de inburgeringsplicht, een betekenisvol traject aan te bieden van twee jaar met activiteiten die aansluiten bij hun persoonlijke integratiedoelen. Er wordt gestreefd naar beheersing van de Nederlandse taal op A1 niveau, inburgering, zelfredzaamheid in de samenleving en participatie. De Beleidsonderzoekers evalueren de pilot die gemeenten uitvoeren met de Z-route. Het eerste tussenrapport van de evaluatie van de Z-route is openbaar geworden.

Naast deze pilot lopen er nog vijf andere pilots in het kader van de nieuwe wet inburgering. Op alle zes de thema’s van het Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering is een tussenrapport beschikbaar. Voor wie wel interesse heeft, maar geen tijd om alle rapporten door te spitten, organiseert SZW tijdens de zomervakantie een summer school. Zes vrijdagen lang, vanaf 10 juli t/m 14 augustus 2020 wordt een tussenrapport in het zonnetje gezet. Van 10 tot 11 uur lichten de onderzoekers hun rapporten toe en is er gelegenheid om vragen te stellen. De Z-route komt in de eerste sessie op 10 juli 2020 aan bod.

Heb je interesse om één of meerdere sessies bij te wonen? Meld je dan uiterlijk 24 uur vóór de start van de sessie aan via summerschoolvoi@minszw.nl. Meer informatie is hier te vinden.

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam