Handreiking Matchen op werk

WAT?

Al een aantal jaar staat het verminderen van de werkloosheid onder jongeren hoog op de agenda. Het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid heeft ter ondersteuning van het formuleren voor een nieuwe ambitie van de regio’s voor de aanpak van jeugdwerkloosheid een handreiking laten opstellen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers en Panteia hebben gesprekken gehad met allerlei betrokken over vraag en aanbod op de arbeidsmarkt en hoe dat voor jongeren bij elkaar te brengen is. Deze informatie is opgenomen in de handreiking die in september 2016 als interactieve PDF is opgeleverd aan de sectoren. Zo kunnen geïnteresseerden snel en makkelijk door het document scrollen.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit project is het Team Aanpak Jeugdwerkloosheid van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De beleidsmakers en uitvoerders in de regio (van de gemeenten, UWV en andere betrokkenen) kunnen het document gebruiken om hun aanpak van Matchen op werk verder vorm te geven en hun ambitie voor het komende jaar te formuleren.