Midterm review werkwijze doelmatigheid SBB

WAT?

In december 2018 stelde SBB de werkwijze doelmatigheid vast. Met de werkwijze proberen beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen te zorgen voor een doelmatig onderwijsaanbod in het mbo. Sinds de vaststelling van de werkwijze doelmatigheid heeft het bestuur van SBB verschillende sectorale doelmatigheidsadviezen ontvangen en hierover besluiten genomen. Na vier jaar heeft het bestuur behoefte aan een ‘midterm review’ om zicht te krijgen op de toepassing, werking en effecten van de werkwijze en om zicht te krijgen op mogelijke verbeteringen in de werkwijze of alternatieven voor de werkwijze.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerde de midterm review uit. Het doel is een voorlopig inzicht te geven in de toepassing, werking, doelmatigheid en effectiviteit van de werkwijze doelmatigheid in de periode 2018 tot heden, en tevens aanbevelingen te doen om de werkwijze verder te optimaliseren en/of alternatieven aan te dragen voor de huidige werkwijze. Het vertrekpunt van de midterm review is de huidige werkwijze doelmatigheid. In het onderzoek hebben we stakeholders geïnterviewd en een aantal kwalificaties bestudeerd waarover als gevolg van de werkwijze doelmatigheid besluiten waren genomen.

VOOR WIE?

Beroepsonderwijs en bedrijfsleven gebruiken de midterm review om een besluit te nemen over de voortzetting en verbetering van de werkwijze doelmatigheid.