Driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt onderzocht

Wat moet worden verstaan onder driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt? In welke mate komen de verschillende arbeidsvormen voor? Wat zijn motieven van bedrijven en instellingen om te kiezen voor bepaalde arbeidsvormen? En in hoeverre komt de huidige praktijk overeen met de doelstellingen van de wet, i.c. de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi, 1998) en de Wet Flexibiliteit en Zekerheid (Wfz, 1999)? Op deze vragen is een antwoord gegeven in het vandaag verschenen rapport over driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt.

In opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben De Beleidsonderzoekers onderzoek gedaan naar driehoeksrelaties op de arbeidsmarkt. Het onderzoek concentreert zich op inhurende organisaties en intermediairs. Het onderzoek is uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers, in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam, SEO Economisch Onderzoek, en Mediad. Het onderzoek bestond hoofdzakelijk uit een representatieve enquête onder ruim 1.600 bedrijven en interviews met personen uit het veld van de intermediaire dienstverlening, zoals brancheorganisaties, vakbonden en uitvoeringsorganisaties. Medewerking was er van personen, die vanaf de jaren negentig betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de genoemde wetten en de uitzendcao’s. Het onderzoek geeft niet alleen een typologie van driehoeksrelaties, maar geeft ook unieke cijfers over het vóórkomen daarvan. Het rapport is hier te downloaden.

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter