Criteria overbruggingsregeling transitievergoeding aangepast

Op basis van de conclusies uit de tussentijdse evaluatie van de effectiviteit en contraproductiviteit van de Overbruggingsregeling Transitievergoeding verruimt minister Koolmees de criteria van deze regeling voor kleine werkgevers. De evaluatie is uitgevoerd door De Beleidsonderzoekers, SEO economisch onderzoek en HSI.

Op 23 november stuurde minister Koolmees een brief naar de Kamer over de tussentijdse evaluatie van de Overbruggingsregeling Transitievergoeding. SEO economisch onderzoek, HSI en De Beleidsonderzoekers deden een kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de overbruggingsregeling. Daarbij werd een enquête uitgevoerd en werden gesprekken gehouden met ondernemers die wel en niet van de overbruggingsregeling transitievergoeding gebruik mochten maken. De conclusie van het onderzoek luidde dat de criteria om in aanmerking te komen voor de overbruggingsregeling transitievergoeding te streng zijn; ondernemers verkeren dan in dusdanig zwaar weer dat een faillissement nauwelijks af te wenden is. De Minister neemt deze conclusies over en heeft voorstellen gedaan voor verruiming van de criteria van de overbruggingsregeling.

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam