Ex-ante onderzoek arbeidsmarktbeleid

In het voorjaar van 2023 hebben wij tweemaal een ex-ante onderzoek uitgevoerd voor het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze onderzoeken gaven het ministerie inzicht in de gedachten en ideeën van burgers op voorgenomen arbeidsmarktbeleid.

Het ene onderzoek ging over de plannen voor de modernisering van het concurrentiebeding. Tijdens focusgroepen zijn werkgevers en werknemers gevraagd naar hun algemene ideeën over het concurrentiebeding. Daarna ging het gesprek over de beleidsopties die SZW voor ogen heeft om het concurrentiebeding te moderniseren. De motieven van werkgevers om het concurrentiebeding te gebruiken kwamen ook aan bod tijdens de gesprekken.

Het andere onderzoek ging over flexibele arbeid. Doel van het onderzoek was te toetsen hoe werknemers en werkgevers reageren op de concrete maatregelen waar het ministerie momenteel over nadenkt.

In beide onderzoeken was de belangrijkste onderzoeksmethode het uitvoeren van focusgroepen met 5 à 6 deelnemers. Tijdens deze focusgroepen ging een groep werknemers (of werkgevers) onderling in gesprek over voorgenomen beleidsopties en maatregelen. In een open gesprek werd het onderwerp centraal behandeld voorafgaand aan een concrete discussie over voorgenomen maatregelen. De beleving van werkgevers en werknemers bij beide onderwerpen waren een belangrijke rode draad tijdens de gesprekken. Daarnaast kwamen ook persoonlijke ervaringen aan bod. Deze context is nadrukkelijk meegenomen in de rapportages.

Op deze wijze hebben wij bijgedragen aan het meenemen van het werknemers- en werkgeversperspectief in de beleidsvormende fase. Zo is er een vertaalslag gemaakt die burger en beleid dichter bij elkaar bracht. Dat draagt bij aan de totstandkoming van goed beleid. Ook in de toekomst willen wij hier graag ons steentje aan bijdragen.

Het rapport over het concurrentiebeding is hier te vinden. En het rapport over flexibele arbeid is hier te vinden.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam