Banenafspraak in de regio Midden-Utrecht

WAT?

De regio Midden-Utrecht wil werk maken van de banenafspraak. Op dit moment blijken er elk kwartaal netto weinig banenafspraak banen bij komen. De oorzaak hiervan is dat relatief veel mensen hun baan verliezen. De regio wil de duurzaamheid van de banen die vallen onder de banenafspraak verbeteren. Daartoe heeft de regio een onderzoek laten uitzetten onder werkgevers, werknemers, werkmatchers en jobhunters. Centrale vraag hierbij is wat de redenen zijn voor uitval van werk en hoe het behoud van werk is te bevorderen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoek werken voor dit onderzoek samen met Slim Beleid. In samenwerking met de gemeenten in de regio en het UWV voeren we gesprekken uit met uitvoerders, werkenden en werkgevers. Belangrijkste doel van dit onderzoek is het trekken van lessen voor de uitvoeringspraktijk en zo te komen tot aanbevelingen voor gemeenten en UWV.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek is de Utrechtse Werktafel, het regionaal werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Midden-Utrecht. In de Utrechtse Werktafel werken UWV, gemeenten, werkgevers en vakorganisaties samen om meer mensen met een beperking naar duurzaam werk te begeleiden.