Toekomstverkenning uitvoering werk en inkomen

WAT?

Sinds de invoering van de Wet SUWI in 2002 is de kern van het stelsel ongewijzigd gebleven, terwijl de arbeidsmarkt in die periode wel aanzienlijk is veranderd. Enkele voorbeelden hiervan zijn de flexibilisering van de arbeidsmarkt en de groeiende invloed van technologie op arbeid. Om te kunnen anticiperen op de impact van deze ontwikkelingen op de effectieve en efficiënte uitvoering van beleid, heeft het ministerie van SZW een toekomstverkenning laten uitvoeren waarin met frisse en kritische blik is gekeken of de huidige organisatie van de uitvoering van het stelsel van werk en inkomen toekomstbestendig is. En zo niet, hoe de organisatie toekomstbestendig te maken is.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden deze toekomstverkenning uit als onderaannemer van De Ruijter Strategie. Onze rol was het uitvoeren van deskresearch en diepte-interviews om te komen tot een overzicht van een aantal fundamentele zekerheden en onzekerheden voor de toekomst. Op basis hiervan zijn scenario’s geschetst. Deze scenario’s leiden tot ontwerprichtingen en opties voor de toekomst.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van deze verkenning was het ministerie van SZW. De resultaten van het project zijn in maart 2021 door minister Koolmees naar de Tweede Kamer gestuurd. Het rapport is hier te vinden.