Bevorderen kwalitatieve naleving RI&E

WAT?

De Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) is één van de fundamenten van het Nederlandse arbostelsel. Uit onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat de kwalitatieve naleving van de RI&E tekort schiet. Bijna twee derde van de bedrijven met een RI&E zien risico’s over het hoofd. Om de kwalitatieve naleving van de RI&E te bevorderen, heeft staatssecretaris Van Ark een onderzoek aangekondigd naar de knelpunten die zich voordoen bij de totstandkoming van de RI&E en naar scenario’s om de naleving te bevorderen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren een kwalitatief onderzoek uit dat bestaat uit drie onderdelen. Eerst houden we een consultatieronde onder stakeholders – sociale partners en arboprofessionals – om het krachtenveld in kaart te brengen. Vervolgens vinden verdiepende case study’s plaats bij veertien bedrijven om de knelpunten te onderzoeken bij de totstandkoming van de RI&E. Ten slotte organiseren we drie workshops met stakeholders en ontwikkelen we toekomstscenario’s voor de RI&E.

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW heeft het rapport gebruikt om een meerjarenplan op te stellen om de naleving van de RI&E te bevorderen.