Bouwstenen beleidsdoorlichting kindregelingen

WAT?

Op 14 december 2018 stuurde staatssecretaris Van Ark de kabinetsreactie op de Beleidsdoorlichting Kindregelingen naar de Tweede Kamer. Onderdeel van de beleidsdoorlichting is het Bouwstenenonderzoek dat inzicht geeft in de ervaringen van ouders en uitvoeringsorganisaties.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden het Bouwstenenonderzoek uit samen met Auke Witkamp van Verwonderzoek. Er is onderzoek gedaan naar de ervaringen van ouders en van de uitvoerende instanties met de kinderbijslag en het kindgebonden budget. Daaruit blijkt dat de kinderbijslag een heldere en goed uitvoerbare regeling is. Ook het kindgebonden budget is in de meeste gevallen een duidelijke regeling die goed uitvoerbaar is. Er zijn echter wel complexe situaties, zoals de voorwaarden aan 16- en 17-jarige kinderen (bijverdiensten en studeren aan het hoger onderwijs), het kindgebonden budget in het geval van echtscheiding/co-ouderschap en de internationale uitvoering van beide regelingen. Lees het rapport hier.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit onderzoek was de directie Sociale Verzekeringen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat zelf de beleidsdoorlichting verzorgde.