Klant in beeld

WAT?

Een deel van de bijstandsklanten is niet in beeld bij gemeenten. Wat levert het op als je deze klanten wel spreekt? En wat is daarvoor nodig?

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben onderzoek gedaan bij vijf gemeenten en de longread ‘Klant in Beeld’ geschreven. Voor het onderzoek ‘Klant in beeld’ is een bezoek gebracht aan vijf gemeenten die aan de slag zijn gegaan met het beter in beeld krijgen van al hun bijstandsgerechtigden. Dit zijn de gemeenten Helmond, Leiden, de Regionale Sociale Dienst (RSD) Kromme Rijn Heuvelrug, Zwolle en Halte Werk, die de doorlichting als eerste heeft uitgevoerd voor de gemeente Langedijk. De uitkomsten van dit onderzoek zijn ook besproken met enkele individuele gemeenten (Amsterdam en Den Haag), Divosa en de LCR.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor het onderzoek is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De uitkomsten van het onderzoek zijn bedoeld om andere gemeenten op ideeën te brengen of verder op weg te helpen bij het in beeld brengen en activeren van langdurig bijstandsgerechtigden.