Bekendheid en effectiviteit no-riskpolis

WAT?

De no-riskpolis vrijwaart werkgevers (tijdelijk) van de directe kosten van loondoorbetaling wanneer een gedeeltelijk arbeidsgeschikte werknemer ziek wordt. De no-riskpolis is in de afgelopen jaren een steeds belangrijker re-integratieinstrument geworden. Ondanks het toenemende belang is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het instrument.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren samen met SEO Economisch Onderzoek onderzoek uit naar de werking en effectiviteit van de no-riskpolis. Het onderzoek bestaat uit twee delen. In het eerste deel vindt kwantitatief en kwalitatief onderzoek onder werknemers en werkgevers plaats. Het tweede deel bestaat uit kwalitatief onderzoek rondom het besluit ‘Tijdelijk besluit experiment vervroegde inzet no-riskpolis Ziektewet’. Doel van dit besluit is te onderzoeken of een vervroegde inzet van de no-riskpolis de arbeidsparticipatie bevordert van ZW-gerechtigden (vangnetters) die geen werkgever meer hebben.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor het onderzoek is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het rapport met de resultaten van het eerste deelonderzoek is 7 september 2018 verzonden naar de Tweede Kamer.