Onderzoek naar Flextensie

WAT?

Flextensie biedt een vorm van werken met behoud van uitkering die het voor gemeenten eenvoudiger maakt bijstandsgerechtigden via tijdelijk en flexibel werk aan werkervaring te helpen. Na Kamervragen heeft Staatssecretaris Klijnsma in het Algemeen Overleg van de Commissie SZW op 26 januari 2017 toegezegd nader onderzoek te doen naar Flextensie.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek naar Flextensie uit. Het onderzoek bestaat uit interviews met alle gemeenten die werken met Flextensie. In een viertal gemeenten gaan De Beleidsonderzoekers de diepte in en worden ook interviews uitgevoerd met werkgevers die mensen inhuren via de constructie van Flextensie en met bijstandsgerechtigden die werken bij deze werkgevers.

VOOR WIE?

Opdrachtgever van dit project is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De rapportage van het onderzoek is in oktober 2017 naar de Tweede Kamer gestuurd.