Evaluatie pilot Ondernemend uit de Bijstand

WAT?

Veel gemeenten experimenten met nieuwe instrumenten om bijstandsgerechtigden naar werk te begeleiden. Tot medio 2018 loopt in Den Haag een pilot voor 100 bijstandsgerechtigden die aan de slag willen als ondernemer: ‘Ondernemend uit de Bijstand’. Met deze pilot wil de gemeente mensen die gemotiveerd zijn om als ondernemer aan de slag te gaan, maar niet direct voor het Bbz (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) in aanmerking komen, meer kans bieden om met het ondernemerschap te beginnen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers evalueren de pilot en geven advies over borging van de lessen van de pilot in regulier beleid. Het project bestaat uit gesprekken met deelnemers en uitvoerders van de pilot, een vergelijking met initiatieven in andere gemeenten en een analyse van de beschikbare cijfers.

VOOR WIE?

Opdrachtgever is de dienst SZW van de gemeente Den Haag.