Strategisch onderzoek Technische Groothandel

WAT?

De sector Technische Groothandel is sterk in beweging. Belangrijke thema’s in de sector zijn onder meer de toenemende prijstransparantie door internet, het veranderend koopgedrag van klanten en de duurzame inzetbaarheid van werknemers.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden samen met SEO Economisch Onderzoek een strategisch onderzoek uit naar de toekomst van de sector en de gevolgen van trends en ontwikkelingen voor de factor arbeid. Het onderzoek bestaat uit een SWOT-analyse en een analyse van knelpunten rond de factor arbeid. Dit is gebaseerd op interviews met werkgevers, sociale partners en ondernemingsraden en enquête onder werknemers en werkgevers. Lees het rapport hier.

VOOR WIE?

De cao-partijen in de Technische Groothandel (WTG, FNV, CNV en De Unie) hebben in de cao 2016-2018 afgesproken om een strategisch onderzoek te houden naar de toekomst van de sector. Voor de cao-partijen is dit strategisch onderzoek leidraad voor een nieuwe gemoderniseerde cao.