Evaluatie Programma Preventie Beroepsziekten

WAT?

In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid evalueerden De Beleidsonderzoekers het Programma Preventie Beroepsziekten. Dit programma had een looptijd van 2018 tot 2022 en heeft als ambitie beroepsziekten in Nederland te voorkomen. De inhoudelijke focus van het programma lag in de eerste twee jaar op het thema gevaarlijke stoffen. Het thema fysieke belasting (overbelasting en onderbelasting) is daar vanaf 2020 bijgekomen. De activiteiten van het programma zijn overwegend gericht op bewustwording, kennisdeling en concrete ondersteuning van bedrijven.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden deze ex-post evaluatie uit. Onze rol was het verkrijgen van inzicht in de uitvoering, prestaties en effecten van het programma op basis van documentenstudie en gesprekken met betrokken uitvoerende partijen en deelnemende branches en bedrijven. Ook spraken we met niet deelnemende branches en bedrijven die in eerste instantie wel interesse in het programma toonden.

VOOR WIE?

Opdrachtgever was het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wens van het ministerie was op basis van de evaluatie zit te krijgen op de doeltreffendheid en doelmatigheid van het programma en op basis van die ervaringen lessen te trekken over succesfactoren en verbeterpunten. Het rapport is inmiddels openbaar.