Loketgebruik voorzieningen

WAT?

Burgers die een arbeidsbeperking hebben kunnen een beroep doen op een voorziening wanneer zij die nodig hebben om te werken. Omdat een arbeidsbeperking vaak doorwerkt op diverse domeinen (naast werken ook leven en onderwijs) hebben burgers te maken met diverse organisaties die hen kunnen ondersteunen en voorzieningen kunnen verstrekken. Een samenhangend overzicht van de gebruikservaring van de werkende burger met een arbeidsbeperking met de huidige loketten van voorzieningen ontbreekt op dit moment. Naar deze materie voerden De Beleidsonderzoekers en Significant APE samen een onderzoek uit.

ONZE ROL?

Voor het onderzoek spraken we eerst met experts die ons meer kunnen vertellen over de loketten waar voorzieningen worden aangevraagd en waar gebruikers tegenaan lopen. Vervolgens voerden we secundaire analyse uit op gegevens van UWV en gemeenten in de veilige omgeving van het CBS. Ook zijn we in gesprek gegaan met professionals van gemeenten en UWV over de procesgang voor gebruikers bij de aanvraag van voorzieningen. Belangrijk onderdeel van het onderzoek was ten slotte het voeren van gesprekken met gebruikers – dus mensen met een arbeidsbeperking die een werkvoorziening nodig hebben om te kunnen werken – zelf.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor dit onderzoek is het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het onderzoek is begeleid door een commissie met daarin ook vertegenwoordigers uit het veld, de gemeenten en UWV.

De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.