Evaluatie Sociaal Werkkoepel Amsterdam

WAT?

De Sociaal Werkkoepel heeft als opdracht bij te dragen aan de doelen ‘meer kandidaten naar werk’, ‘meer passend werk’ en ‘meer doorstroom’ door afspraken te maken met de interne en externe samenwerkingspartners. Doel hiervan is gezamenlijk te werken aan een toekomstbestendig systeem waarin mensen met een arbeidsbeperking centraal staan. De Beleidsonderzoekers evalueerden in 2022 de (ervaren) toegevoegde waarde van de Sociaal Werkkoepel.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voerden deze kwalitatieve evaluatie uit. Daartoe werd deskresearch uitgevoerd en werden 27 interviews met in totaal 35 personen gehouden van interne en externe samenwerkingspartners van de Sociaal Werkkoepel. Het betrof werkgevers, maatschappelijke organisaties en medewerkers van de gemeente Amsterdam. Daarbij is ook aandacht geschonken aan de positionering en organisatie van de Sociaal Werkkoepel.

VOOR WIE?

De Sociaal Werkkoepel en de gemeente Amsterdam gebruiken het evaluatie rapport om van te leren. Enerzijds was men benieuwd naar hoe de toegevoegde waarde van de Sociaal Werkkoepel wordt ervaren. Anderzijds wilde men ook graag aanbevelingen om in de toekomst beter te functioneren. De aanbevelingen die in het rapport zijn gedaan worden opgepakt door de Sociaal Werkkoepel.