Evaluatie WerkBedrijf Rijk van Nijmegen

WAT?

WerkBedrijf Rijk van Nijmegen is een arbeidsbemiddelingsbedrijf in de regio Rijk van Nijmegen. Het werkbedrijf vormt de schakel tussen werkgevers in de regio en mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het werkbedrijf voert de Participatiewet uit voor de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar, Nijmegen en Wijchen. Na vijf jaar WerkBedrijf is de behoefte ontstaan aan een evaluatie. Die moet inzicht geven in het doelbereik en de behaalde resultaten in vergelijking met andere arbeidsmarktregio’s en aanbevelingen voor de toekomst opleveren.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren de evaluatie uit. Voor de evaluatie analyseren we de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve informatie over de activiteiten van WerkBedrijf, de resultaten en maatschappelijke effecten. Ook voeren we interviews en groepsbijeenkomsten uit met (vertegenwoordigers van) WerkBedrijf, gemeenten, kandidaten en ondernemers.

VOOR WIE?

Het bestuur van het werkbedrijf gebruikt de resultaten van de evaluatie voor de visievorming. De gemeenteraden van de gemeenten die participeren in de module WerkBedrijf kunnen de evaluatie gebruiken bij hun kaderstellende en controlerende taak. Het rapport is hier te vinden.