Focusgroepen pensioenopbouw

WAT?

In 2023 is het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Pensioenopbouw gestart. Het IBO gaat onder andere dieper in op de maatschappelijke consequenties van een te hoge of te lage pensioenopbouw. De IBO werkgroep baseert zich met name op kwantitatief materiaal maar heeft ook behoefte aan meer inzicht in het burgerperspectief op de opbouw van pensioen.

ONZE ROL?

Om het thema meer te laten leven en de IBO werkgroep het burgerperspectief goed te laten ervaren hebben De Beleidsonderzoekers 8 online focusgroepen georganiseerd en gemodereerd. Daarbij werd gesproken met werknemers, zzp-ers, ondernemers en gepensioneerden over het pensioen. Er werd gesproken over hoe mensen denken over hun pensioen, wat mensen doen om te zorgen voor een toereikend pensioen en welke verbeterpunten mensen zien. De uitkomsten zijn samengebracht in een beknopte rapportage die een bijlage zal vormen van het IBO rapport.

VOOR WIE?

Opdrachtgever voor het onderzoek was de IBO werkgroep bestaande uit medewerkers van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Economische Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Financiën. Ook neemt De Nederlandsche Bank deel aan deze IBO werkgroep.

Looptijd

december 2023 – maart 2024

Publicatie

Nog niet openbaar

Contactpersoon

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 508 603
LI: Mirjam