Implementatie nieuwe wetgeving arbeidsgerelateerde zorg

WAT?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is per 1 juli 2017 veranderd. In de vernieuwde Arbowet is de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening vergroot en staat preventie nog meer centraal. Ook zijn de randvoorwaarden voor het handelen van de bedrijfsarts aangescherpt. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om deze vernieuwingen te implementeren. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid ziet toe op de naleving van de Arbowet. De Inspectie SZW heeft in dit verband behoefte aan inzicht in de wijze waarop bedrijven de nieuwe wetgeving invoeren en uitvoeren.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek uit in samenwerking met Panteia. Het onderzoek is kwalitatief van aard. De kern van het onderzoek bestaat uit 29 casestudy’s op bedrijfsniveau, waarbij de werkgever, een vertegenwoordiger van de werknemers en de gecontracteerde arbodienstverleners worden geïnterviewd. Daarnaast voeren we interviews uit met brancheorganisaties en landelijke sociale partners.

VOOR WIE?

De Inspectie SZW gebruikt de resultaten van het onderzoek om te bepalen of en zo ja hoe de naleving van de nieuwe Arbowet kan worden vergroot.  Download hier het rapport