Jobcoaching op de werkplek

WAT?

Er verandert veel in het werkveld van jobcoaches, vooral sinds de invoering van de Participatiewet en de Banenafspraak. In 2017 is daarom de kenniskring jobcoaches opgericht met het doel de professionalisering van jobcoaches naar een hoger niveau te tillen en daardoor meer duurzaam werk te verwezenlijken. Om een stevige kennisbasis voor de kenniskring te scheppen is de diversiteit aan jobcoaching op de werkplek in beeld gebracht.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben een kwalitatief onderzoek uitgevoerd en daarin acht casussen uitgevoerd. Hierdoor is een beeld van de praktijk van jobcoaching ontstaan, de verschillende werkwijzen die jobcoaches hanteren en de toegevoegde waarde van jobcoaching. De resultaten van de case studies zijn onder andere gebruikt voor de brief met de uitwerking van het breed offensief arbeidsbeperkten die staatssecretaris Van Ark in december 2018 naar de Kamer stuurde.en de daaruit voortkomende beleidsrelevante aanknopingspunten dienen als kennisbasis voor de kenniskring jobcoaches. Lees het rapport hier

VOOR WIE?

Opdrachtgever van het project waren het Kenniscentrum en A&O-fonds sociale werkgelegenheid SBCM en de landelijke vereniging voor sociale werkgelegenheid en re-integratie Cedris.