Jongeren buiten beeld

WAT?

Jongeren die uitvallen op school hebben een kwetsbare positie in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Hoe langer ze buiten beeld zijn van het onderwijs, werkgevers en gemeente, hoe meer kans op problemen in hun dagelijks leven. In opdracht van het ministerie van SZW hebben wij een rapport opgesteld om gemeenten te inspireren met jongeren buiten beeld tussen de 23 en 27 aan de slag te gaan.

ONZE ROL?

Op basis van literatuur en interviews met gemeenten is een rapport opgesteld dat gemeenten handvatten biedt om jongeren in beeld te brengen, en vervolgens te bereiken en activeren. Het biedt praktische tips, maar beschrijft ook duidelijk dat er geen ‘quick fix’ is om jongeren die buiten beeld zijn te bereiken en activeren.

VOOR WIE?

Het rapport is met name bedoeld om gemeenten te inspireren en handvatten te bieden om aan de slag te gaan met de jongeren die buiten beeld zijn. Het rapport is hier te vinden.