Meldingsbereidheid klachten seksuele intimidatie

WAT?

Seksuele intimidatie op de werkvloer komt in Nederland nog veel voor. Er is echter nog weinig bekend over de wijze waarop werkgevers omgaan met klachten over seksuele intimidatie op de werkvloer. Daarom heeft het College voor de Rechten van de Mens onderzoek laten doen naar de meldingsbereidheid onder werknemers bij klachten over seksuele intimidatie en de wijze waarop werkgevers deze klachten afhandelen. Werkgevers zijn verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen, en als het toch gebeurt, hier passend beleid op te voeren. Het is de verantwoordelijkheid van werkgevers om maatregelen te nemen die beschermen tegen seksuele intimidatie op de werkvloer en klachten over seksuele intimidatie zorgvuldig te behandelen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren dit onderzoek uit in samenwerking met Mediad. Het onderzoek heeft bestaan uit een voorbereidende literatuurstudie, een online enquête onder werknemers, een telefonische enquête onder werkgevers en verdiepende interviews met werknemers en werkgevers die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie.

VOOR WIE?

Met dit onderzoek wilde het College in kaart brengen welke factoren de meldingsbereidheid van werknemers beïnvloeden. Ook wilde het College inventariseren of en zo ja welke knelpunten zich voordoen bij het indienen en afhandelen van klachten over seksuele intimidatie. De resultaten van dit onderzoek zijn hier te vinden.