Onderzoek bufferbudget

WAT?

Mensen die een bijstandsuitkering ontvangen en parttime gaan werken, kunnen te maken krijgen met een tijdelijke achteruitgang in inkomen, schommelende inkomsten en terugvorderingen. Dat komt door de complexe verrekensystematiek van inkomen, uitkering en belastingen. Gemeenten zoeken naar manieren om deze problematiek het hoofd te bieden. Voorbeelden zijn de methode ‘Surplus’, de premie voor arbeidsinschaling en het Huishoudboekje.

Het bufferbudget is een nog-niet-bestaande interventie die een oplossing zou moeten bieden voor de genoemde problematiek. Het zou een budget van circa 1.500 euro per persoon kunnen zijn waarmee de gemeente nadelige effecten van de maandelijkse verrekening opvangt. De minister van SZW heeft aan de Kamer toegezegd om te gaan verkennen of gemeenten met een bufferbudget kunnen werken om problematische schommelingen in het inkomen op te vangen. Samen met Divosa heeft het ministerie van SZW opdracht gegeven om onderzoek uit te voeren naar het bufferbudget.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek samen met Verwonderzoek uit. Het onderzoek richt zich op de vraag of een bufferbudget een oplossing kan zijn voor de geschetste problematiek. Daarbij kijken we of de ervaringen met bestaande instrumenten ons iets kunnen leren over het mogelijke effect van een bufferbudget, de mogelijkheden tot uitvoering van een bufferbudget en de wijze waarop wet- en regelgeving hiervoor aangepast zouden moeten worden.

Het onderzoek bestaat uit case studies rondom de drie genoemde interventies: het Huishoudboekje, de premie voor arbeidsinschakeling en Surplus. Daarnaast voeren we interviews uit met deskundigen die een inschatting kunnen geven van de implicaties van invoering van een bufferbudget. Het rapport is in december 2022 gepubliceerd.

VOOR WIE?

Divosa en het ministerie van SZW gebruiken het onderzoek in het kader van het Programma Simpel Switchen en bij het traject ‘Participatiewet in Balans’.