Synthese pilots inburgering

WAT?

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering komt bij de gemeenten te liggen. Inburgering wordt hierdoor onderdeel van het brede sociaal domein. Sinds 2019 ondersteunt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe Wet inburgering door het pilotprogramma Veranderopgave Inburgering. Nu het programma Veranderopgave Inburgering ten einde loopt, wil het ministerie van SZW gemeenten handvatten geven voor het implementeren van de Wet inburgering.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers hebben een overkoepelend onderzoek gedaan over de tien evaluaties van lopende initiatieven, de zes pilotevaluaties en een aantal andere onderzoeken met relevante uitkomsten voor gemeenten over de nieuwe Wet inburgering.

VOOR WIE?

De uiteindelijke doelstelling van de synthese is gemeenten te ondersteunen bij de implementatie en verdere doorontwikkeling van het eigen beleid en de uitvoering van de nieuwe Wet inburgering door een overzicht te geven van relevante kennis uit het pilotprogramma. Het rapport is hier te vinden.