Vertrouwen en niet-gebruik

WAT?

Het lukt de overheid niet altijd burgers die dat nodig hebben bij te staan in de kosten van het levensonderhoud. De regelingen worden namelijk niet altijd benut door de mensen waar ze voor bedoeld zijn. Dit wordt niet-gebruik genoemd. De laatste jaren zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Recent onderzoek in opdracht van SZW laat zien dat vertrouwen in de overheid en politiek een van de mogelijke oorzaken voor niet-gebruik is. Gezien het dalende vertrouwen in de overheid vindt het ministerie van SZW het waardevol meer zicht te krijgen op de relatie tussen vertrouwen en niet-gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het onderzoek uit in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek. Het gaat om een verkennend onderzoek waarin de verhalen van inwoners en de mogelijke kwantitatieve relaties tussen vertrouwen en niet-gebruik centraal staan. De kwalitatieve analyses vormen de kern van het onderzoek. Het kwalitatieve deel bestaat uit vijf focusgroepen met inwoners met een laag inkomen, ingedeeld naar inwoners met een hoog vertrouwen en inwoners met een laag vertrouwen. Het kwantitatieve deel bestaat uit secundaire analyses op enquêtes van CBS en SCP.

VOOR WIE?

Het ministerie van SZW vindt het belangrijk goed te begrijpen wat de relatie tussen vertrouwen en niet-gebruik betekent voor (de effectiviteit van) beleid en wat mogelijke aangrijpingspunten zouden kunnen zijn om hier in beleid rekening mee te houden.

Looptijd

september 2023 – december 2023

Contactpersoon

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart