Leren en werken (BBL): eindelijk hard bewijs dat iedereen er beter van wordt

De combinatie van werken en leren (BBL) blijkt van grote maatschappelijke waarde. Studenten in het middelbaar beroepsonderwijs in de BBL-route hebben een hoger inkomen, bedrijven met BBL-ers zijn productiever en de overheid heeft door investeringen in de BBL meer inkomsten uit belastingen. Samen worden we er beter van, meer dan een miljard euro per jaar. Waarom investeren we eigenlijk niet meer in de BBL?

Een maatschappelijke kostenbatenanalyse is toegepast. Alle mogelijke effecten zijn in geld uitgedrukt. Hierbij is duidelijk wie welke kosten en baten heeft. Het resultaat is het verschil tussen een wereld met en een wereld zonder BBL. Er zijn 1.619 bedrijven geënquêteerd, CBS-cijfers van mbo-leerlingen zijn opnieuw geanalyseerd en er zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers van een groot aantal brancheorganisaties. Dit onderzoek is uitgevoerd door SEO economisch onderzoek en advies in samenwerking met De Beleidsonderzoekers. Lees het rapport hier.

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter