Activerende dienstverlening WIA

Sinds 2017 zet UWV meer activerende dienstverlening in voor mensen die gedeeltelijk arbeidsgeschikt zijn (WGA-ontvangers). De Beleidsonderzoekers hebben een midterm review uitgevoerd over de ontwikkeling van de dienstverlening van UWV in de periode 2017 tot en met 2021. Dit rapport is in september 2022 naar de Tweede Kamer gestuurd.

Kort samengevat zijn onze conclusies:

Intensivering van de dienstverlening

UWV heeft sinds 2017 de persoonlijke dienstverlening geïntensiveerd. Sinds 2017 zijn extra middelen toegekend en met de toegekende middelen heeft UWV de uitvoeringscapaciteit opgeschaald. Het aantal gevoerde gesprekken is van 94.219 gesprekken in 2017 toegenomen naar 190.802 gesprekken in 2021, een toename van 102,5%.

Doorontwikkeling van de dienstverlening

UWV heeft in de afgelopen jaren geïnvesteerd in het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening. Enerzijds is gewerkt aan een meer methodische werkwijze die professionals hanteren. Anderzijds is gewerkt aan het ontwikkelen en implementeren van een meer evidence-based dienstverlening. Beide dragen bij aan het vergroten van het vakmanschap van de professionals.

Wat zijn de resultaten van de dienstverlening

De midterm review laat zien in hoeverre WGA-gerechtigden de afgelopen jaren een ontwikkeling hebben doorgemaakt. Een deel van de WGA-gerechtigden doet stappen vooruit door hun afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen of aan het werk te gaan. Maar er zijn ook WGA-gerechtigden die te maken hebben met een verslechtering van de gezondheid of het verlies van werk. Ook laat de midterm review de mate van uitstroom naar betaald werk zien van WGA-gerechtigden. De midterm review laat zien dat sinds 2015 het aantal WGA-gerechtigden dat betaald werk heeft, stijgt.

Het is nog te vroeg om op dit moment conclusies te kunnen trekken over de effectiviteit van de dienstverlening. Uitkomsten van een onderzoek over de effectiviteit zijn naar verwachting in 2025 beschikbaar.

Aanbevelingen

In de midterm review zijn ook aanbevelingen gedaan. Wij hebben SZW en UWV geadviseerd meer aandacht te bestreden aan het verder in beeld brengen van de ervaren kwaliteit van de dienstverlening. Deze kwaliteit is een cruciale schakel in de doeltreffendheid van deze dienstverlening. De perspectieven van professionals, en ook van uitkeringsgerechtigden, kunnen bijdragen aan een antwoord op de vraag wat de nieuwe dienstverlening teweeg heeft gebracht en wat dit uiteindelijk voor WGA- gerechtigden betekent.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam