De WODC-affaire: een kritische blik op het werk van
de onderzoekscommissie-Hertogh

In het tijdschrift BeleidsonderzoekOnline is een artikel van Lennart de Ruig verschenen over het onderzoek van de commissie-Hertogh naar de WODC-affaire. Die commissie deed onderzoek naar de aard en omvang van (pogingen tot) oneigenlijke beïnvloeding van WODC-onderzoek door het ministerie van Justitie en Veiligheid en de waarborgen die nodig zijn om oneigenlijke beïnvloeding tegen te gaan. In het artikel plaats Lennart de Ruig kritische kanttekeningen bij het beoordelingskader, de methodologie en de synthese van het rapport van de commissie-Hertogh.

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart