Artikel verschenen over wendbaarheid mbo-personeel

Peter Donker van Heel heeft samen met Henk Achtereekte in Profiel Magazine een artikel gepubliceerd over de wendbaarheid van personeel in het mbo.

Het artikel beschrijft de resultaten en adviezen uit een onderzoek onder 40 HR-directeuren en -medewerkers in het mbo. De auteurs definiëren wendbaarheid als ‘het aantoonbare vermogen van werknemers om te kunnen inspelen op relevante interne en externe veranderingen. Het gaat niet alleen om een attitude (bewustzijn), maar nadrukkelijk ook om gedrag.’ Het artikel gaat ook in op de activiteiten van mbo-scholen om wendbaarheid te stimuleren. Lees het artikel hier.

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter