Bevorderen arbeidsparticipatie ouders met zorgintensief kind

Ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke meervoudige beperking of een meervoudige beperking ((Z)E(V)MB) hebben een zware zorgtaak. De invulling van hun leven wordt voor een groot deel bepaald en meestal beperkt door de handicap van hun kind. Het ministerie van VWS heeft onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om de arbeidsparticipatie van ouders met een (zeer) zorgintensief kind te bevorderen. Het rapport is 21 juni aan de Tweede Kamer aangeboden.

Voor ouders met een zorgintensief kind is het hebben van werk of studie een belangrijke connectie met de wereld buitenshuis. Veel ouders kunnen de zware zorgtaken voor hun kind echter moeilijk combineren met hun werk of studie. Uit het onderzoek dat De Beleidsonderzoekers samen met Slim Beleid en Andriessen Arbeidsparticipatie uitvoerden blijkt dat ouders met zorgintensieve kinderen in de praktijk allerlei verschillende arrangementen realiseren voor de onderlinge zorg- en werkverdeling: allebei fulltime werken, beiden parttime, een ouder fulltime of parttime en een ouder niet-werkend, enzovoort. Voor alleenstaande ouders lijkt werken moeilijk zolang het zorgintensieve kind volledig thuis woont. De keuze voor deels of volledig stoppen met werken en zichzelf uitbetalen via een pgb levert vaak de benodigde rust voor de ouders op. Het bestaan van die mogelijkheid is daarom heel belangrijk voor de betreffende ouders om het vol te kunnen houden. Stoppen met werken heeft echter ook nadelen, waar niet elke ouder van tevoren aan denkt.

Op basis van het onderzoek is een interactieve Pdf opgesteld met informatie en afwegingen die ouders kunnen helpen bij het maken van de keuze om te stoppen met werken of het besluit om weer te gaan werken. Ook is in de Pdf een overzicht gegeven van ondersteuningsmogelijkheden en is aandacht voor de consequenties van het stoppen met werken.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam