Onderzoek naar seksuele intimidatie op de werkvloer

Het College voor de Rechten van de Mens heeft De Beleidsonderzoekers gevraagd onderzoek te doen naar seksuele intimidatie op de werkvloer. Er is tot op heden weinig bekend over de klachtbehandeling door werkgevers en de tevredenheid daarover onder werknemers, in het geval van seksuele intimidatie. Wij onderzoeken hoe het is gesteld met de klachtbereidheid van werknemers, het verloop van de klachtbehandeling en ervaringen van zowel werkgevers als werknemers daarmee.

Seksuele intimidatie is bij wet verboden: het betekent voor slachtoffers de aantasting van hun lichamelijke integriteit en hun recht op veiligheid. Specifiek in een werkomgeving valt seksuele intimidatie onder psychosociale arbeidsbelasting. Werkgevers zijn verplicht om seksuele intimidatie te voorkomen, en als het toch voorkomt, hier passend beleid op te voeren. Werknemers kunnen, als zij te maken krijgen met seksuele intimidatie, een klacht indienen.

Met dit onderzoek brengen we in kaart welke factoren de bereidheid van werknemers om een klacht in te dienen beïnvloeden. Ook volgen we het proces van indienen en afhandelen van klachten en inventariseren we knelpunten die zich daarbij voordoen. Ten slotte onderzoeken we welke factoren de ervaringen van werknemers en werkgevers met de klachtbehandeling beïnvloeden.

Het onderzoek bestaat uit een voorbereidende literatuurstudie, een online enquête onder werknemers, een telefonische enquête onder werkgevers en verdiepende interviews met werknemers en werkgevers die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie.

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam