Onderzoeksresultaten anders presenteren: casus Klant in Beeld

Een onderzoek eindigt meestal met een rapport, waarin de bevindingen en conclusies netjes worden opgesomd, voorafgaand door een inleiding en methodologische verantwoording. Het kan ook anders. Samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben De Beleidsonderzoekers een andere presentatievorm toegepast. Resultaat? De longread ‘Klant in Beeld’

Aanleiding voor de gekozen vorm was de constatering dat veel mensen onderzoeksrapporten niet goed lezen en niet inspirerend vinden. Een longread is een journalistieke vorm. Het is een diepgravend essay waarin tekst met beeld – zoals infographics – wordt gecombineerd.

We hebben de longread als vorm toegepast op een onderzoek naar de aanpak van vijf gemeenten om langdurig bijstandsgerechtigden in beeld te brengen en te activeren. Deze gemeenten hebben hun inzichten en lessons learned met ons gedeeld. Doel van de longread ‘Klant in Beeld’: medewerkers van andere gemeenten op ideeën brengen of verder op weg helpen.

Het schrijven van een longread vergt een andere aanpak van onderzoeker en opdrachtgever. Vier inzichten op basis van de ervaringen met Klant in Beeld:

  1. Lef is nodig. Opdrachtgever en onderzoeker moeten voor een longread uit hun comfortzone stappen. Niet iedere bevinding kan worden onderbouwd, niet ieder detail uitgewerkt. Een longread presenteert verhalen, duiding en ‘nieuws’ op een coherente wijze, maar niet in een vaste volgorde.
  2. Een vlotte pen is een must. De longread moet namelijk wel gelezen worden. En het liefst ook inspirerend zijn. Dat vraagt om een auteur die kort en krachtig schrijft. Iemand die de doelgroep kent en weet wat deze interessant vindt.
  3.  Fact checking. Net als in een onderzoeksrapport moeten de feiten in een longread kloppen. Dat geldt zeker als de longread citaten bevat of in een box voorbeelden beschrijft. Leg de bronnen voor de longread zoals interviewverslagen daarom voor aan gesprekspartners.
  4. Werk samen met een vormgever. Door een heldere, prikkelende vormgeving en met hulp van beeld, zoals infographics, foto’s en zelfs video’s neemt de leesbaarheid van een longread toe.

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart