Doorontwikkeling Monitoring Toeslagen

WAT?

De Dienst Toeslagen van het ministerie van Financiën is verantwoordelijk voor beleid en uitvoering van de toeslagen. De Dienst heeft – mede naar aanleiding van de toeslagenaffaire – een aantal verbeteropgaven in gang zijn gezet. Eén opgave is het stroomlijnen en verbeteren van de monitoring. Het doel is dat de monitoring meer bijdraagt aan inzicht in de perspectieven en ervaringen van burgers en andere stakeholders, de evaluatie en verbetering van beleid en uitvoering, het lerend vermogen van de organisatie en het afleggen van verantwoording.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren het project samen met Andersson Elffers Felix uit. We brengen eerst de huidige monitoring in kaart en het ideaalbeeld binnen de Dienst Toeslagen. Hiervoor spreken we met verschillende betrokkenen en bestuderen we de huidige monitors. Vervolgens voeren we een gap-analyse uit en stellen we een concept-advies op. Dat advies toetsen we in een aantal sessies met medewerkers van de Dienst Toeslagen.

VOOR WIE?

De Dienst Toeslagen gebruikt het advies om het ideaalbeeld te verfijnen en te bepalen welke stappen moeten worden gezet om de monitoring door te ontwikkelen.

Looptijd

oktober 2023 – april 2024

Publicatie

Nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Lennart de Ruig

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart