Evaluatie zelfregulering en horizontaal toezicht

WAT?

In Nederland is – voor het bevorderen van veilig en gezond werken – primair gekozen voor een systeem van horizontaal toezicht en zelfregulering, waarin burgers, bedrijven en instanties zelf verantwoordelijk zijn voor het naleven van wet- en regelgeving op het gebied van veilig en gezond werken. Toezicht en handhaving door de overheid vormen in dit systeem het sluitstuk.
De visie van de Rijksoverheid ten aanzien van het systeem van horizontaal toezicht en zelfregulering is uiteengezet in de Arbovisie 2040. In deze nota is opgenomen de huidige vormen van zelfregulering en horizontaal toezicht te evalueren.

ONZE ROL?

De Beleidsonderzoekers voeren deze evaluatie uit. Doel van deze evaluatie is het geven van een overzicht van verschillende initiatieven van horizontaal toezicht en zelfregulering, waaruit een beeld ontstaat van de opbrengst van de initiatieven, de werking (succes- en faalfactoren) en de mogelijkheden voor een bredere toepassing van deze initiatieven.

VOOR WIE?

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Looptijd

september 2023 – augustus 2024

Publicatie

nog niet beschikbaar

Contactpersoon

Mirjam Engelen

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 508 603
LI: Mirjam