Sectoranalyse bij aanvraag MDIEU-subsidie

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd die loopt van 2021 t/m 2025. Bij een subsidieaanvraag is een sectoranalyse vereist. De Beleidsonderzoekers zijn op dit vlak actief voor de agrarische en groene sectoren. Wij kunnen sectoren ook bijstaan met verkenning naar en de implementatie van initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden.

Op 21 januari 2021 is de tijdelijke Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU) gepubliceerd die loopt van 2021 t/m 2025. In deze periode is 964 miljoen euro beschikbaar gesteld voor initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid en/of vervroegde uittreding. Met deze maatwerkregeling vult het kabinet een van de afspraken uit het Pensioenakkoord in, namelijk dat zoveel mogelijk mensen straks gezond werkend hun pensioen kunnen bereiken door te investeren in duurzame inzetbaarheid. De slag naar het duurzaam inzetbaar houden van het personeel moet plaatsvinden op de werkvloer en binnen de bedrijfscultuur.

Het kabinet ondersteunt via de MDIEU-regeling sectoren die investeren in duurzame inzetbaarheid. Zij kunnen daarvoor subsidie krijgen. De regeling biedt ook subsidie voor uitkeringen van werkgevers aan werknemers die het niet volhouden tot de AOW-leeftijd en eerder willen stoppen, bijvoorbeeld vanwege de zwaarte van het werk. De regeling heeft als doel het stimuleren van sectorale maatwerkafspraken over duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden. Enkele thema’s die hieronder vallen zijn:

  • Het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken.
  • Het bevorderen van goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.
  • Het stimuleren van een leven lang ontwikkelen en arbeidsmobiliteit van werkenden.
  • Het bevorderen van bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan.
  • Het treffen van maatwerkafspraken rondom eerder uittreden.

In de periode 2021 tot en met 2025 zijn vier aanvraagtijdvakken opengesteld. Het tweede aanvraagtijdvak is open van 10 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 en heeft een subsidieplafond van 450 miljoen euro. Bij een subsidieaanvraag is een sectoranalyse vereist. Deze analyse beschrijft de sector en gaat in op de problematiek binnen de sector ten aanzien van duurzame inzetbaarheid. De Beleidsonderzoekers zijn op dit vlak actief voor de agrarische en groene sectoren. De Beleidsonderzoekers kunnen sectoren ook bijstaan met verkenning naar en de implementatie van initiatieven gericht op duurzame inzetbaarheid en vervroegd uittreden.

In het verleden hebben De Beleidsonderzoekers diverse projecten uitgevoerd gericht op duurzame inzetbaarheid. Hier is een overzicht te vinden.

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter