Vooruitblik op 2017

Ongeveer een jaar geleden namen we het besluit: we starten een nieuw onderzoeksbureau. Onze klanten en relaties reageerden enthousiast. We kijken daarom met vertrouwen naar 2017. Een terugblik op 2016 en een vooruitblik op 2017.

De formule slaat aan! Dat was onze conclusie toen De Beleidsonderzoekers een half jaar oud was. Blijkbaar is er behoefte aan een compact en gespecialiseerd bureau met ervaren mensen. Opdrachtgevers wisten ons in 2016 snel te vinden en vroegen ons ook voor lastige vraagstukken waar we ons graag in vastbijten.

Onze eerste projecten zijn een staalkaart van sociaaleconomische trends en beleid. We deden onderzoek naar matchen op werk, flexibilisering, preventie van schulden en inclusieve arbeidsorganisaties. Daarbij kwam een groot deel van sociaaleconomisch Nederland voorbij: het ministerie van SZW, UWV, sociale partners, O&O-fondsen en gemeenten. Vaak werden we gevraagd om advies uit te brengen op basis van onderzoek. We vermoeden dat dit komt door onze overkoepelende blik.

In het najaar van 2016 hadden we zoveel interessante nieuwe opdrachten dat we versterking moesten zoeken. Zo veranderden we van startup naar werkgever. Sinds december 2016 is Saskia Peels in dienst getreden.

Onze ambitie is om in 2017 verder te groeien. Wij denken dat dit ook in een jaar van geopolitieke onzekerheden, polarisatie en verkiezingstijd mogelijk is. De Nederlandse arbeidsmarkt is namelijk nog niet ‘af’. Werkgevers, werknemers en hun vertegenwoordigers blijven bezig met de vraag hoe zij mensen duurzaam inzetbaar kunnen houden. Robotisering en flexibilisering vragen vroeg of laat om nieuwe beleidskeuzes. Armoede en schulden bij huishoudens lijken een blijvend fenomeen met een brede maatschappelijke impact. En zo zijn er veel meer vraagstukken te noemen.

Bij veel van deze kwesties speelt ook een metavraag: hoe kan beleid zorgen voor daadwerkelijke veranderingen? We zien dat overheden en sociale partners steeds vaker op zoek gaan naar instrumenten die ‘echt werken’. Instrumenten die direct inspelen op het (onbewuste) gedrag van burgers, werknemers en bedrijven. Daarbij zien wij ook een rol voor De Beleidsonderzoekers.

Er zijn dus nog veel onopgeloste vraagstukken. Feiten en analyses kunnen – zeker als de meningen verdeeld zijn – helderheid scheppen en zo een basis bieden voor beleid. Dat blijft ook in 2017 de opdracht die wij met De Beleidsonderzoekers hebben.

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart

Peter Donker van Heel

E: peter@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 20
LI: Peter

Mirjam Engelen

E: mirjam@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 26 50 86 03
Li: Mirjam