Zelfscan mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking in bedrijven

Met subsidie van UWV heeft Panteia samen met De Beleidsonderzoekers een zelfscan voor MKB-werkgevers ontwikkeld waarmee zij de mogelijkheden voor mensen met een arbeidsbeperking binnen het bedrijf in beeld kunnen brengen.

Het rapport beschrijft het onderzoek dat ten grondslag ligt aan de zelfscan. Het onderzoek geeft inzicht in de voorwaarden die vanuit de zijde van de werkgever nodig zijn om te komen tot een duurzame arbeidsrelatie met werknemers met een arbeidsbeperking. Lees meer.

Lennart de Ruig

E: lennart@beleidsonderzoekers.nl
T: 06 48 31 35 67
LI: Lennart