Tag Archief van: arbeidsmarkt

Staatssecretaris Nobel van Participatie en Integratie overweegt een mogelijk vervolg van de pilot Sociaal Innovatiefonds en gebruikt onderzoek als input voor zijn uiteindelijke besluit, zo schrijft hij in de Kamerbrief resultaten Banenafspraak 2023.

Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt wordt in 35 arbeidsmarktregio’s zo goed mogelijk bij elkaar gebracht. Dit gebeurt op diverse manieren. Het kabinet wil hier meer eenheid in aanbrengen en stuurde op 29 april 2024 de nieuwe visie op deze regionale en landelijke samenwerking naar de Tweede Kamer.

Sommige mensen met een arbeidsbeperking hebben dusdanig veel begeleiding en een aangepaste werkplek nodig dat zij aangewezen zijn op beschut werk. Een deel van de mensen met het advies beschut werk, werkt desondanks bij een ‘gewone’ werkgever. Het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid wilde nader onderzoeken hoe dit kan en wat hiervan te leren is.

Op de meeste aspecten van de kwaliteit van werken in Nederland lijkt het grootste deel van de kort verblijvende Poolse, Roemeense en Spaanse arbeidsmigranten in Nederland te maken te hebben met goed werkgeverschap. Voor ongeveer 16 procent van deze kort verblijvende arbeidsmigranten lijkt geen sprake te zijn van goed werkgeverschap. Dit blijkt uit een rapport dat het ministerie van SZW eind april 2022 naar de Tweede Kamer stuurde.

Tag Archief van: arbeidsmarkt